FALSTAFF

Edmonton Opera | Apr 2008

As Fenton with Nikki Einfeld as Nanetta, John Avey as Ford, Keith Klassen as Dr. Caius

 

Photography by Ed Ellis